KVADOS V SOULADU S GDPR

Zásady společnosti KVADOS, a.s. pro nakládání a ochranu osobních údajů klientů

 • Řídíme se platnou legislativou
 • Tvoříme zásady pro bezpečnost osobních údajů našich klientů
 • Poskytujeme otevřeně informace, o tom, jak s osobními údaji nakládáme

Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Zpracováváme tyto základní osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů i bez Vašeho souhlasu za účelem identifikace obchodního subjektu:

 • Jméno, příjmení
 • Číslo telefonu, e-mailová adresa

Další osobní údaje, které zpracováváme, Vám zašleme na vyžádání dle formy spolupráce s naší společnosti.

Z jakého právního titulu Vaše osobní údaje zpracováváme?

 1. plnění smlouvy pro komfortnější obsluhu pro vyřízení servisních požadavků a služeb souvisejících s užíváním našich SW
 2. plnění právní povinnosti správce
 3. ochrana životně důležitého zájmu subjektu údajů nebo třetí osoby
 4. úkol ve veřejném zájmu nebo výkon veřejné moci
 5. oprávněný zájem správce či třetí strany
 6. souhlas k zpracování dat pro marketingové účely, který lze kdykoliv odvolat

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

 • Přímo od klienta, z veřejně přístupných rejstříků, včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě klient sám zveřejní, z databází třetích stran
 • Osobní údaje neposkytujeme třetím stranám ani do zahraničí

Na co máte právo?

 • na základě vaší žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu budete informován o Vašich osobních údajích
 • budeme vás neprodleně informovat o porušení bezpečnosti při zpracovávání
 • uplatníte právo na výmaz osobních údajů a aktualizaci Vašich údajů
 • můžete vznést případné námitky proti zpracování osobních údajů či jej omezit
 • Váš souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat
 • není tím však dotčeno naše právo zpracovávat ty osobní údaje, které jsme oprávněni zpracovávat i bez Vašeho souhlasu v souladu s příslušným zákonem.

Jak můžete svá práva uplatnit?

 • V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že musíme dle platné legislativy chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost z důvodů ověření Vaší identity. 
 • Ověření vaší identity bude provedeno 2 způsoby na žádost s ověřeným podpisem nebo osobní návštěvou odpovědnou osobou v prostorách recepce společnosti KVADOS. (Pro identifikaci Vaší osoby potřebujeme …, které budeme zpracovávat po dobu … za účelem oprávněného zájmu ochrany práv a majetku společnosti)
 • Za poskytnutí informace o osobních údajích má KVADOS, a.s. právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím. V případě porušení práv či povinností stanovených zákonem, můžete se domáhat nápravy. 
 • Pokud máte jakýkoli dotaz, rádi Vám ho zodpovíme na tel. +420 596 126 210 nebo nás navštivte na adrese Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, Česká republika. Můžete nás kontaktovat emailem na ou@kvados.cz.

COOKIES

Používáním našich webových stránek, mobilních webových stránek a mobilních aplikací souhlasíte s používáním souborů Cookies v souladu s těmito zásadami:

 • Webové portály společnosti KVADOS, a.s. neidentifikují uživatele těchto webů, avšak používají soubory Cookies ke generování anonymních statistik o používání webu. Soubory Cookies používáme pro analytický nástroj Google Analytics. Do souborů Cookies nejsou umístěny citlivá nebo osobní data. Shromažďujeme informace o zařízení nebo prohlížeči, které používáte k přístupu na tyto weby, o způsobu vaší interakce s těmito stránkami.
 • Využíváme soubory Cookies k různým účelům, například, aby vám umožnily efektivní navigaci mezi stránkami, zapamatovaly si vaše preference a obecně zlepšily váš zážitek při procházení stránek. Používáme je, abychom zjistili nejen, jak požíváte webové stránky, ale také, že všechny reklamy, které vidíte na našich a na jiných stránkách, budou relevantnější pro vás a vaše zájmy a abychom zabránili podvodům a odhalili je a vy jste tak zůstali v bezpečí. Tyto cookies neshromažďují informace, které by vás identifikovaly.
 • Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to – přehledy zobrazení v reklamní síti Google, remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů), rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).
 • Služba je poskytovaná společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookies (https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs) bude společností Google přenesená a uložená na serverech ve Spojených státech.
 • Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.
 • Pokud neschvalujete používání souborů cookies, deaktivujte je tak, jak je vysvětleno v oznámení http://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

© KVADOS, a.s. Všechna práva na obsah vyhrazena. Loga a jména produktů jsou ochrannými
nebo registrovanými ochrannými známkami akciové společnosti KVADOS a jejich držitelů.

Kontaktujte nás